FREE EXPRESS SHIPPING ON ORDERS ABOVE €20

Hva er Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum er rett og slett en fylltekst som brukes i trykk- og grafisk design-industrien. Lorem Ipsum har vært en standard fylltekst i industrien helt siden 1500-tallet, da en ukjent trykker skapte en tekst sammensatt av tilfeldige ord for å lage en bok med eksempeltekst. Den har overlevd ikke bare fem århundre, men også overgangen til digitalt trykk, nærmest helt uendret. Den ble popularisert på 1906-tallet da Letraset publiserte prøveark for ulike teksttyper som inneholdt passasjer fra Lorem Ipsum, og ble enda mer utbredt da programvarer som Aldus PageMaker inkluderte versjoner av Lorem Ipsum i sine programmer.

Hvorfor bruker vi den?

Det er velkjent at en leser vil bli distrahert av det lesbare innholdet på en side når man ser på sidens layout. Poenget med å bruke Lorem Ipsum er at den i stor grad inneholder en normal fordeling av bokstaver, i motsetning til å bare bruke “Innhold her, innhold her”, noe som gjør at det ser ut som lesbar tekst. Mange publikasjonsprogramvarer og redigeringsverktøy for nettsider bruker nå Lorem Ipsum som sin standard fylltekst, og dersom du søker etter “lorem ipsum” vil du nok finne mange nettsider som er helt i startfasen. Ulike versjoner har blitt utviklet over tid, noen ganger utilsiktet, noen ganger med vilje (for eksempel ved å legge til humoristiske detaljer eller lignende).

Hvor kommer den fra?

I motsetning til det mange tror, så er ikke Lorem Ipsum bare helt tilfeldig tekst. Den har røtter i klassisk latinsk litteratur fra år 45 f.Kr, dermed er den over 2000 år gammel. Richard McClintock, professor i latin ved Hampden-Sydney College i Virginia, undersøkte opprinnelsen til et av de mer obskure latinske ordene, consecteur, fra en Lorem Ipsum-passasje, og da han gjenomgikk referanser fra klassisk litteratur oppdaget han den åpenbare kilden. Lorem Ipsum stammer fra avsnittene 1.10.32 og 1.10.33 i “de Finibus Bonotum et Malorum” (av det øverste godet og det høyeste ondt), av Cicero, skrevet i år 45 f.Kr. Boken er en avhandling om etikkteori, som var svært populært under renessansen. Den første linjen i Lorem Ipsum, “Lorem ipsum dolor sit amet..”, kommer fra en linje i avsnitt 1.10.23.

Hvor kan jeg få tak i teksten?

Det finnes mange varianter av Lorem Ipsum-passasjer tilgjengelig, men de fleste har blitt endret i større eller mindre grad, enten ved en humoristisk innsprøytning, eller ved å legge til tilfeldige ord som ikke ser troverdige ut. Om du skal bruke en Lorem Ipsum-passasje bør du forsikre deg om at det ikke har gjemt seg noe pinlig midt inne i teksten. Alle Lorem Ipsum-generatorer på nett pleier å gjenta forhåndsdefinerte tekstbolker etter behov, dermed er dette den første autentiske generatoren på nettet. Den bruker en ordbok bestående av over 200 latinske ord, i kombinasjon med en håndfull definerte setningsstrukturer, for å generere Lorem Ipsum-tekst som ser rimelig ut. Den genererte Lorem Ipsum-teksten er derfor helt fri for repetisjoner, humoristiske tillegg, ukarakteristiske ord, osv.

test 1001

Denne oppgaven etter oppdatering WPML-konto